مسجد امام
  • مسجد امام (مسجد شاه) (اصفهان)

    مسجدشاه اصفهان   نمای مسجد شاه از میدان نقش‌جهان نام مسجدشاه اصفهان کشور  ایران استان استا ...

    مسجدشاه اصفهان   نمای مسجد شاه از میدان نقش‌جهان نام مسجدشاه اصفهان کشور  ایران استان استان اصفهان شهرستان اصفهان اطلاعات اثر نام‌های دیگر مسجد شاه، مسجد امام، مسجد جامع عباسی نام ...

    بیشتر بخوانید