مدرسه کاتولیک ها
  • مدرسه فرانسوی ها (کاتولیک ها)

    مدرسه فرانسویها نام مدرسه فرانسویها کشور  ایران استان استان اصفهان شهرستان اصفهان اطلاعات اثر کاربری ...

    مدرسه فرانسویها نام مدرسه فرانسویها کشور  ایران استان استان اصفهان شهرستان اصفهان اطلاعات اثر کاربری مدرسه دیرینگی دوره قاجار دورهٔ ساخت اثر دوره قاجار اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۱۲۳۰۶ تاریخ ثبت ملی ...

    بیشتر بخوانید