مدرسه میرزا حسین
  • مدرسه میرزا حسین (اصفهان)

    مدرسه میرزا حسین نام مدرسه میرزا حسین کشور  ایران استان استان اصفهان شهرستان اصفهان اطلاعات اثر کارب ...

    مدرسه میرزا حسین نام مدرسه میرزا حسین کشور  ایران استان استان اصفهان شهرستان اصفهان اطلاعات اثر کاربری مدرسه دیرینگی دوره صفوی دورهٔ ساخت اثر دوره صفوی اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۱۲۰۹۸ تاریخ ثبت ملی ...

    بیشتر بخوانید