مدرسه صدر خواجو
  • مدرسه صدر خواجو

    مدرسه صدر خواجو نام مدرسه صدر خواجو کشور  ایران استان استان اصفهان شهرستان اصفهان اطلاعات اثر کاربری ...

    مدرسه صدر خواجو نام مدرسه صدر خواجو کشور  ایران استان استان اصفهان شهرستان اصفهان اطلاعات اثر کاربری مذهبی,حوزه علمیه کاربری کنونی مدرسه ی علمیه دیرینگی دوره قاجار دورهٔ ساخت اثر دوره قاجار مالک ...

    بیشتر بخوانید