لپوئی
  • لپوئی

    لپویی کشور  ایران استان فارس شهرستان شیراز بخش زرقان نام(های) قدیمی لبرود سال شهرشدن ۱۳۸۰ مردم جمعیت 4000 ...

    لپویی کشور  ایران استان فارس شهرستان شیراز بخش زرقان نام(های) قدیمی لبرود سال شهرشدن ۱۳۸۰ مردم جمعیت 40000 نفر ساکن همراه با شهرک مهر جغرافیای طبیعی ارتفاع از سطح دریا ۱۵۷۸ متر آب‌وهوا میانگین دمای سا ...

    بیشتر بخوانید