لامرد
  • لامرد

    لامرد کشور  ایران استان فارس شهرستان لامرد بخش مرکزی سال شهرشدن ۱۳۶۸ مردم جمعیت ۲۱٬۳۶۵ [۱] تراکم جمعیت ۵۸ ...

    لامرد کشور  ایران استان فارس شهرستان لامرد بخش مرکزی سال شهرشدن ۱۳۶۸ مردم جمعیت ۲۱٬۳۶۵ [۱] تراکم جمعیت ۵۸ نفر بر کیلومتر مربع جغرافیای طبیعی مساحت ۹۵۶۲۲۲ هکتار ارتفاع از سطح دریا ۶۵۲ متر میانگین دمای ...

    بیشتر بخوانید