كندوان
  • چشمه کندوان اسکو

    معرفي آب كندوان اسكو روستاي كندوان در شهرستان اسكو و در 18 كيلومتري جنوب شرقي آن در دامنه رشته كوههاي ...

    معرفي آب كندوان اسكو روستاي كندوان در شهرستان اسكو و در 18 كيلومتري جنوب شرقي آن در دامنه رشته كوههاي‌سهند واقع شده است فاصله اين روستا از تبريز (از ميدان راه‌آهن)51 كيلومتر است. روستاي كندو ...

    بیشتر بخوانید