قیر
  • قیر (شهر)

    قیر کشور  ایران استان فارس شهرستان قیر و کارزین بخش مرکزی مردم جمعیت ۱۷٫۴۲۹ جغرافیای طبیعی ارتفاع از سطح ...

    قیر کشور  ایران استان فارس شهرستان قیر و کارزین بخش مرکزی مردم جمعیت ۱۷٫۴۲۹ جغرافیای طبیعی ارتفاع از سطح دریا ۷۷۱ متر اطلاعات شهری پیش‌شماره تلفنی ۰۷۹۲۴۲۲[۱] قیر روی نقشه ایران ۲۸.۴۸۱۷° شمالی ۵۳.۰۳۶۴° ...

    بیشتر بخوانید