قلعه
  • قلعه خشتی سیزان نوش‌آباد

    قلعه خشتی سیزان نوش‌آباد قلعه خشتی نوش‌آباد قلعه خشتی سیزان نوش‌آباد کشور: ایران استان: اصفهان شهرستان: آ ...

    قلعه خشتی سیزان نوش‌آباد قلعه خشتی نوش‌آباد قلعه خشتی سیزان نوش‌آباد کشور: ایران استان: اصفهان شهرستان: آران و بیدگل بخش: مرکزی دیرینگی: دوره سلجوقیان دورهٔ ساخت اثر: دوره سلجوقیان -دوره تیموریان- دور ...

    بیشتر بخوانید