فَرّؤشبَند
  • فراشبند

    فراشبند فَرّؤشبَند کشور  ایران استان فارس شهرستان فراشبند نام(های) دیگر شهر چهار طاق ها مردم جمعیت طبق سر ...

    فراشبند فَرّؤشبَند کشور  ایران استان فارس شهرستان فراشبند نام(های) دیگر شهر چهار طاق ها مردم جمعیت طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۴۵٫۶۷۸ جغرافیای طبیعی مساحت ۵۹٬۴۵۵ هکتار ارتفاع از سطح دریا ۸۰۰ متر آب ...

    بیشتر بخوانید