فاروق
  • فاروق

    فاروق کشور  ایران استان فارس شهرستان مرودشت بخش فاروق نام(های) قدیمی شهر گزین مردم جمعیت ۱۰۰۰۰ میانگین دم ...

    فاروق کشور  ایران استان فارس شهرستان مرودشت بخش فاروق نام(های) قدیمی شهر گزین مردم جمعیت ۱۰۰۰۰ میانگین دمای سالانه ۲۰ اطلاعات شهری تأسیس شهرداری ۱۳۹۴ ره‌آورد انار، رب انار، هلو، گردو، بادام پیش‌شماره ...

    بیشتر بخوانید