عمارت پیرآباد
  • عمارت پیرآباد

    عمارت پیرآباد نام عمارت پیرآباد کشور  ایران استان استان آذربایجان شرقی شهرستان شهرستان اسکو بخش ایلخ ...

    عمارت پیرآباد نام عمارت پیرآباد کشور  ایران استان استان آذربایجان شرقی شهرستان شهرستان اسکو بخش ایلخچی اطلاعات اثر کاربری عمارت دیرینگی دوره قاجار دورهٔ ساخت اثر دوره قاجار اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثب ...

    بیشتر بخوانید