علامرودشت
  • علامرودشت

    علامرودشت کشور  ایران استان فارس شهرستان لامرد بخش علامرودشت نام(های) قدیمی چاه‌عینی سال شهرشدن ۱۳۷۵ مردم ...

    علامرودشت کشور  ایران استان فارس شهرستان لامرد بخش علامرودشت نام(های) قدیمی چاه‌عینی سال شهرشدن ۱۳۷۵ مردم جمعیت ۵۰۰۰ نفر جغرافیای طبیعی ارتفاع از سطح دریا ۴۷۰ متر از سطح دریا آب‌وهوا میانگین دمای سالا ...

    بیشتر بخوانید