صفاشهر
  • صفاشهر

    صفاشهر کشور  ایران استان فارس شهرستان خرم‌بید بخش مرکزی نام(های) قدیمی خرمی و دهبید . سال شهرشدن ۱۳۷۸ مرد ...

    صفاشهر کشور  ایران استان فارس شهرستان خرم‌بید بخش مرکزی نام(های) قدیمی خرمی و دهبید . سال شهرشدن ۱۳۷۸ مردم جمعیت ۵۰۲۵۲ نفر جغرافیای طبیعی ارتفاع از سطح دریا ۲۳۲۴ متر   موقعیت جغرافیایی صفاشهر در ...

    بیشتر بخوانید