شیرود
  • شیرود

    شیرود یکی از شهرهای استان مازندران است که در بخش مرکزی شهرستان تنکابن واقع شده است.زبان مردم آن گیلکی است ...

    شیرود یکی از شهرهای استان مازندران است که در بخش مرکزی شهرستان تنکابن واقع شده است.زبان مردم آن گیلکی است این شهر در تیر ماه ۱۳۸۴ به استناد قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری با تجمیع روستاهای «واچک»، ...

    بیشتر بخوانید