شاه تهماسب یکم
  • مسجد صاحب‌الامر

    بنای صاحب الامر نام بنای صاحب الامر کشور  ایران استان استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز اطلاعات اثر ...

    بنای صاحب الامر نام بنای صاحب الامر کشور  ایران استان استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز اطلاعات اثر نام‌های دیگر مسجد شاه طهماسب دیرینگی دوره صفوی دورهٔ ساخت اثر دوره صفوی اطلاعات ثبتی شمار ...

    بیشتر بخوانید