شاهدیه
  • شاهدیه

    شاهدیه کشور  ایران استان یزد شهرستان یزد بخش بخش مرکزی مردم وبگاه شهرداری شاهدیه شاهدیه روی نقشه ایران ۳۱ ...

    شاهدیه کشور  ایران استان یزد شهرستان یزد بخش بخش مرکزی مردم وبگاه شهرداری شاهدیه شاهدیه روی نقشه ایران ۳۱.۹۴۹۸° شمالی ۵۴.۲۸۰۱° شرقیمختصات: ۳۱.۹۴۹۸° شمالی ۵۴.۲۸۰۱° شرقی شاهدیه شهری است در بخش مرکزی شهر ...

    بیشتر بخوانید