سورمه
  • سورمق

    سورمق سورمه کشور  ایران استان فارس شهرستان آباده بخش مرکزی مردم جمعیت ۳٫۱۲۲ جغرافیای طبیعی ارتفاع از سطح ...

    سورمق سورمه کشور  ایران استان فارس شهرستان آباده بخش مرکزی مردم جمعیت ۳٫۱۲۲ جغرافیای طبیعی ارتفاع از سطح دریا ۱۸۸۰ متر اطلاعات شهری پیش‌شماره تلفنی 0714437 وبگاه شمال فارس سورمق روی نقشه ایران ۳۱.۰۳۷۲ ...

    بیشتر بخوانید