سده
  • سده (شهر)

    سده کشور  ایران استان فارس شهرستان اقلید بخش سده سال شهرشدن ۱۳۷۸ هجری شمسی مردم جمعیت هشت هزار نفر روزهای ...

    سده کشور  ایران استان فارس شهرستان اقلید بخش سده سال شهرشدن ۱۳۷۸ هجری شمسی مردم جمعیت هشت هزار نفر روزهای یخبندان سالانه ۱۵ آذر ماه تا ۲۵ بهمن ماه اطلاعات شهری نمایندهٔ مجلس شورای اسلامی افضلي شهردار ...

    بیشتر بخوانید