زرقان
  • زرقان

    زرقان کشور  ایران استان فارس شهرستان شیراز نام(های) دیگر نسیم نام(های) قدیمی رکان [زرغون] سال شهرشدن ۱۳۱۸ ...

    زرقان کشور  ایران استان فارس شهرستان شیراز نام(های) دیگر نسیم نام(های) قدیمی رکان [زرغون] سال شهرشدن ۱۳۱۸ مردم جمعیت ۶۰٫۰۰۰ نفر ساکن رشد جمعیت ۲۰ درصد تراکم جمعیت ۸۵۵ نفر درهکتار نفر بر کیلومتر مربع ج ...

    بیشتر بخوانید