ریز
  • ریز (جم)

    ریز کشور  ایران استان بوشهر شهرستان جم بخش بخش ریز سال شهرشدن ۱۳۸۴ مردم جمعیت ۲۴۰۵ نفر [۱] ریز روی نقشه ا ...

    ریز کشور  ایران استان بوشهر شهرستان جم بخش بخش ریز سال شهرشدن ۱۳۸۴ مردم جمعیت ۲۴۰۵ نفر [۱] ریز روی نقشه ایران ۲۸.۰۵۲۱۲۷° شمالی ۵۲.۰۷۲۷۶° شرقیمختصات: ۲۸.۰۵۲۱۲۷° شمالی ۵۲.۰۷۲۷۶° شرقی ریز شهری است در است ...

    بیشتر بخوانید