رونیج
  • رونیز

    رونیز کشور  ایران استان فارس شهرستان استهبان بخش رونیز نام(های) دیگر رونیگ (ایران باستان) رونیج بعداز اسل ...

    رونیز کشور  ایران استان فارس شهرستان استهبان بخش رونیز نام(های) دیگر رونیگ (ایران باستان) رونیج بعداز اسلام زبان محلی امروزی رونیز سال شهرشدن ۱۳۶۸ مردم جمعیت ۶۰۰۰ اطلاعات شهری شهردار محسن عزیزی تأسیس ...

    بیشتر بخوانید