دهکده تفریحی زاینده رود
  • دهکده تفریحی زاینده رود

    دهکده تفریحی زاینده رود zayanderood Village Resort در دهکده تفریحی زاینده رود ، 245 هکتار فضای سبز ...

    دهکده تفریحی زاینده رود zayanderood Village Resort در دهکده تفریحی زاینده رود ، 245 هکتار فضای سبز – نیم هکتار گلخانه و 124 گونه گیاهی وجود دارد. این دهکده تفریحی ، در کنار شهر چادگان ( استان اص ...

    بیشتر بخوانید