داریان
  • داریان

    داریان کشور  ایران استان فارس شهرستان شیراز بخش مرکزی نام(های) دیگر داریون سال شهرشدن ۱۳۷۶ مردم جمعیت ۱۸٬ ...

    داریان کشور  ایران استان فارس شهرستان شیراز بخش مرکزی نام(های) دیگر داریون سال شهرشدن ۱۳۷۶ مردم جمعیت ۱۸٬۰۰۰ داریان روی نقشه ایران ۲۹.۵۶۲۴۱۷° شمالی ۵۲.۹۲۹۱۰۸° شرقیمختصات: ۲۹.۵۶۲۴۱۷° شمالی ۵۲.۹۲۹۱۰۸° ش ...

    بیشتر بخوانید