خانه پطروس
  • خانه پطروس

    خانه پطروس نام خانه پطروس کشور  ایران استان استان اصفهان شهرستان اصفهان اطلاعات اثر کاربری خانه دیری ...

    خانه پطروس نام خانه پطروس کشور  ایران استان استان اصفهان شهرستان اصفهان اطلاعات اثر کاربری خانه دیرینگی دوره صفوی دورهٔ ساخت اثر دوره صفوی اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۱۹۰۶ تاریخ ثبت ملی ۱۱ مرداد ۱۳۷۶ ...

    بیشتر بخوانید