خانه داوید (اصفهان)
  • خانه داوید (اصفهان)

    خانه داوید نام خانه داوید کشور  ایران استان استان اصفهان شهرستان اصفهان اطلاعات اثر کاربری خانه دیری ...

    خانه داوید نام خانه داوید کشور  ایران استان استان اصفهان شهرستان اصفهان اطلاعات اثر کاربری خانه دیرینگی دوره صفوی دورهٔ ساخت اثر دوره صفوی اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۴۷۰۰ تاریخ ثبت ملی ۱۱ دی ۱۳۸۰ خا ...

    بیشتر بخوانید