خانه اخوان حقیقی
  • خانه اخوان حقیقی (اصفهان)

    خانه اخوان حقیقی نام خانه اخوان حقیقی کشور  ایران استان استان اصفهان شهرستان اصفهان اطلاعات اثر کارب ...

    خانه اخوان حقیقی نام خانه اخوان حقیقی کشور  ایران استان استان اصفهان شهرستان اصفهان اطلاعات اثر کاربری خانه دیرینگی دوره صفوی دورهٔ ساخت اثر دوره صفوی اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۹۹۲ تاریخ ثبت ملی ۲۹ ...

    بیشتر بخوانید