حکیم محمد داوود
  • مسجد حکیم (مسجد جورجیر)

    مسجد حکیم رواق شمالی مسجد حکیم نام مسجد حکیم کشور  ایران استان اصفهان شهرستان اصفهان اطلاعات اثر کار ...

    مسجد حکیم رواق شمالی مسجد حکیم نام مسجد حکیم کشور  ایران استان اصفهان شهرستان اصفهان اطلاعات اثر کاربری مذهبی اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۲۲۳ تاریخ ثبت ملی ۲۲ آذر ۱۳۱۳   مسجد حکیم یا مسجد جورجیر ...

    بیشتر بخوانید