حوضخانه رستم بیگ
  • حوضخانه رستم بیگ

    حوضخانه رستم بیگ نام حوضخانه رستم بیگ کشور ایران استان استان آذربایجان غربی شهرستان مهاباد دیرینگی دوره ق ...

    حوضخانه رستم بیگ نام حوضخانه رستم بیگ کشور ایران استان استان آذربایجان غربی شهرستان مهاباد دیرینگی دوره قاجار دورهٔ ساخت اثر دوره قاجار اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۷۳۸۳ تاریخ ثبت ملی ۱۲ بهمن ۱۳۸۱ حوضخانه ...

    بیشتر بخوانید