بهمن
  • بهمن (شهر)

    بهمن کشور  ایران استان فارس شهرستان آباده بخش مرکزی نام(های) قدیمی حسین آباد مردم جمعیت ۶۹۲۵ نفر[۱] جغراف ...

    بهمن کشور  ایران استان فارس شهرستان آباده بخش مرکزی نام(های) قدیمی حسین آباد مردم جمعیت ۶۹۲۵ نفر[۱] جغرافیای طبیعی ارتفاع از سطح دریا ۲۱۴۳ متر اطلاعات شهری پیش‌شماره تلفنی 0714438 تابلوی خوش‌آمد به شه ...

    بیشتر بخوانید