انارستان
  • انارستان (جم)

    انارستان کشور  ایران استان بوشهر شهرستان جم بخش بخش ریز سال شهرشدن ۱۳۸۸ مردم جمعیت ۲۷۳۵ نفر [۱] جغرافیای ...

    انارستان کشور  ایران استان بوشهر شهرستان جم بخش بخش ریز سال شهرشدن ۱۳۸۸ مردم جمعیت ۲۷۳۵ نفر [۱] جغرافیای طبیعی ارتفاع از سطح دریا ۳۵۹ متر اطلاعات شهری شهردار حجت ریحانی نیا پیش‌شماره تلفنی ۰۷۷۲ وبگاه ...

    بیشتر بخوانید