اقلید
  • اقلید

    اقلید کلیل کشور  ایران استان فارس شهرستان اقلید بخش مرکزی نام(های) دیگر اکلید، کلیل نام(های) قدیمی کلیل، ...

    اقلید کلیل کشور  ایران استان فارس شهرستان اقلید بخش مرکزی نام(های) دیگر اکلید، کلیل نام(های) قدیمی کلیل، کلید فارس سال شهرشدن ۱۳۱۷ مردم جمعیت ۴۹٬۷۰۹ نفر[۱] جغرافیای طبیعی مساحت ۷۲۰۰ کیلومتر مربع ارتفا ...

    بیشتر بخوانید