افزر
  • افزر

    افزر کشور  ایران استان فارس شهرستان قیر و کارزین بخش افزر مردم جمعیت ۲٫۲۵۲ نفر (۱۳۸۵) افزر روی نقشه ایران ...

    افزر کشور  ایران استان فارس شهرستان قیر و کارزین بخش افزر مردم جمعیت ۲٫۲۵۲ نفر (۱۳۸۵) افزر روی نقشه ایران ۲۸.۳۴۶۰۶۱° شمالی ۵۲.۹۷۱۱۶۱° شرقیمختصات: ۲۸.۳۴۶۰۶۱° شمالی ۵۲.۹۷۱۱۶۱° شرقی افزر یکی از شهرهای اس ...

    بیشتر بخوانید