ادیمی
  • ادیمی

    ادیمی کشور  ایران استان سیستان و بلوچستان شهرستان نیمروز بخش بخش مرکزی مردم جمعیت ۳۳۲۸نفر در سال ۱۳۹۰ جغر ...

    ادیمی کشور  ایران استان سیستان و بلوچستان شهرستان نیمروز بخش بخش مرکزی مردم جمعیت ۳۳۲۸نفر در سال ۱۳۹۰ جغرافیای طبیعی ارتفاع از سطح دریا ۴۷۰ متر اطلاعات شهری شهردار احمد دهمرده ادیمی روی نقشه ایران ۳۱. ...

    بیشتر بخوانید