آثار ملی ایران
 • خانه حیدرزاده

  خانه حیدرزاده نام خانه حیدرزاده کشور  ایران استان استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز اطلاعات اثر کار ...

  خانه حیدرزاده نام خانه حیدرزاده کشور  ایران استان استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز اطلاعات اثر کاربری خانه دیرینگی دوره قاجار دورهٔ ساخت اثر دوره قاجار اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۲۵۲۴ تاریخ ثبت مل ...

  بیشتر بخوانید
 • خانه پروین اعتصامی

  خانه پروین اعتصامی   خانه پروین اعتصامی نام خانه پروین اعتصامی کشور  ایران استان استان آذربایجا ...

  خانه پروین اعتصامی   خانه پروین اعتصامی نام خانه پروین اعتصامی کشور  ایران استان استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز اطلاعات اثر کاربری خانه دیرینگی دوره پهلوی اول دورهٔ ساخت اثر دوره پهلوی ا ...

  بیشتر بخوانید
 • خانه اردوبادی

  خانه اردوبادی نام خانه اردوبادی کشور  ایران استان استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز اطلاعات اثر کار ...

  خانه اردوبادی نام خانه اردوبادی کشور  ایران استان استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز اطلاعات اثر کاربری خانه دیرینگی دوره پهلوی اول دورهٔ ساخت اثر دوره پهلوی اول اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۲۴۹۹ تاری ...

  بیشتر بخوانید