آباد
  • آباد (تنگستان)

    آباد کشور  ایران استان بوشهر شهرستان تنگستان بخش مرکزی نام(های) قدیمی گزفاق مردم جمعیت ۳۱۹۷نفر جغرافیای ط ...

    آباد کشور  ایران استان بوشهر شهرستان تنگستان بخش مرکزی نام(های) قدیمی گزفاق مردم جمعیت ۳۱۹۷نفر جغرافیای طبیعی ارتفاع از سطح دریا ۴۵متر اطلاعات شهری شهردار علی خسرو خواه پیش‌شماره تلفنی ۰۷۷۳۵۲۴ آباد رو ...

    بیشتر بخوانید