قلعه خشتی سیزان نوش‌آباد
قلعه خشتی سیزان نوش‌آباد قلعه خشتی سیزان نوش‌آباد کشور: ایران استان: اصفهان شهرستان: آران و بیدگل بخش: مرکزی دیرینگی: دوره سلجوقیان دورهٔ ساخت اثر: دوره سلجوقیان -دوره تی
بیشتر بخوانید

مسجد نقشینه بیدگل
مسجد نقشینه بیدگل نام مسجد نقشینه بیدگل کشور  ایران استان استان اصفهان شهرستان آران و بیدگل اطلاعات اثر کاربری مذهبی دیرینگی دوره صفوی دورهٔ ساخت اثر دوره صفوی، دوره
بیشتر بخوانید

مجموعه قاضی آران
مجموعه قاضی آران نام مجموعه قاضی آران کشور  ایران اطلاعات اثر کاربری مجموعه تاریخی دیرینگی دوره سلجوقیان دورهٔ ساخت اثر دوره سلجوقیان اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۲۲۲۵ تا
بیشتر بخوانید