منطقهٔ نمونهٔ گردشگری دربند گوراوان
منطقهٔ نمونهٔ گردشگری دربند گوراوان گوراوان یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان خانمرود بخش مرکزی شهرستان هریس واقع شده‌است. گوراوان یکی از روستاها
بیشتر بخوانید