مکان های تاریخی
هتل عباسی
هتل عباسی مکان اصفهان آدرس چهارباغ عباسی، ابتدای آمادگاه سال گشایش ۱۳۴۵ مالک بیمه ایران تعداد اتاق ۲۲۴ وبگاه abbasihotel.ir