مکان های تاریخی
برج کیقال
برج کیقال نام برج کیقال کشور  ایران استان استان آذربایجان شرقی شهرستان شهرستان ورزقان اطلاعات اثر کاربری برج دیرینگی دوران‌های